Home Contact   Sitemapt
 

English همكاران دانش پايه پشتيباني آموزش مشاوره راهكارها ي ما خدمات

درباره ما

آموزش:

 

مشاوران آموزش حرفه‌اي شركت " مهندسي سيستمهاي اطلاعات دانا " به نيازهاي شما به آموزش با برگزاری دوره‌ها و آموزش سفارشي براي كاربران نهايي، مديران سازمانی ، مدیران شبکه ها و سیستمها و طراحان نرم‌افزار مي‌پردازند.

مهارتهاي آموزشي و ارتباطي ما به سازمان شما كمك مي‌كند كارآمدترين و مؤثرترين استراتژي‌ها را به منظور تضمين سرعت بخشيدن به بهره سرمايه‌گذاري شما در فن‌آوري توسعه بخشيد و از اين مزايا در سالهاي آتي بهره بريد.

شركت " مهندسي سيستمهاي اطلاعات دانا " شما را در برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي و اجراي موفق برنامه‌هاي آموزشي به منظور برآوردن كليه الزامات پروژه‌هاي مهم به طرزي بحراني، ياري مي‌دهد.

 دورهاي آموزشي و كارگاهاي برگزار شده به دو شكل حضوري و مجازي(Web Conference) مي باشد.

 مشاوران شزكت مهندسي سيستمهاي اطلاعات دانا طيف وسيعي از دوره‌هاي سفارشي را ارائه مي‌دهد. نيازهاي خود را با ما در ميان گذاريد و ما دوره‌اي را طرح‌ريزي خواهيم كرد كه به طور ويژه نيازهاي شما را برآورده نمايد. دوره‌هاي ما شامل تمارين سفارشي، نمونه‌ها و مطالعات موردي مي‌باشد كه مطابق با محيط كسب و كار شما تطبيق داده شده است. مربيان كارگاه كه متخصص در زمينه تحليل الزامات پروژه مي‌باشند، كليه برنامه‌هاي سفارشي ما را به اجرا درمي‌آورند. آنها با شما گفتگو مي‌كنند، نيازهاي آموزشي شما را گرد‌آوري مي‌نمايند و مناسب‌ترين طرحِ دوره را در چارچوب زمان‌بندي‌هاي توافقي در محل دلخواه شما ارائه مي‌دهند.

علاوه بر اين، ما مي‌توانيم در صورت لزوم از شركت‌كنندگان ارزشيابي به عمل آوريم. در پايان دوره، خلاصه‌اي از feedback (بازتاب) اين دوره تهيه مي‌كنيم.

برآوردن انتظارات مشتريان، چيزي است كه ما شديداً به آن اعتقاد داريم، از اين رو خدمات پشتيباني تكميلي ارائه مي‌دهيم كه در آن دانش‌آموختگان بتوانند جهت مشاوره بسيار ارزشمند با مربيان مربوطه خود تماس حاصل نمايند.

مضامين دوره

مضامين برنامه دوره سفارشي ما بر مبناي معيارهاي زير استوار خواهد بود:

گرد‌آوري نيازهاي آموزشي

تهيه برنامه          

تهيه پيش‌نويس اوليه مضامين دوره   

كسب پيش‌نويس متعاقبِ بازخورد مشتري

تهيه صورت جزئيات واحد 

اتخاذ نمونه‌ها، مطالعات موردي و تمارين آزمايشگاهي

ارائه مدرك آموزشي نهايي

برگزاری کارگاهای آموزشی و سمینارهای تحت وب

برگزاری  Web conference در زمینه های :

ITIL,ITSM, Service Desk, Help Desk, CRM, ERP, EAM, Alarm point system, Alarm notification

با همکاری شرکتها و شرکا و همکاران تکنولوژی در دنیا مانند :

Invoq Systems, Tiberone Technologies, ITSMF, Annex Solutions...

این کنفرانسها در زمانهای مختلف توسط دفتر شرکت دانا در لندن و شرکتهای همکار برای شرکت های صنعتی و مشتریان وعلاقه مندان برگزار می شود و یه افراد شرکت کننده مدرک و گواهی شرکت در کنفرانس یا کارگاه آموزشی تحت وب توسط صادر می شود.

 

 

2006 © All Right Reserved, Dana Information Systems Eng Co, Private Joint Venture Stock Co .