Home Contact   Sitemapt
 

English همكاران دانش پايه پشتيباني آموزش مشاوره راهكارها ي ما خدمات

درباره ما

مشاوره:

 

پياده‌ سازي و يكپارچه‌سازي سريع و مؤثر ابزارهاي مديريت خدمات مشتري، در صورتي كه قرار باشد مزاياي سريعي در مراكز کسب وکار رقابتي كسب نمائيد الزامي است.

اين مهارتها همواره به صورت درون سازماني موجود نيستند. شركت دانا مهارت و تخصص مورد نيز را به شما ارائه مي‌دهد.

 ما مي‌توانيم شما را در توسعه برنامه‌هاي كاربردي جریان گردش کار اتوماتیک كه به طور ويژه براي موفقيت کسب وکار شما هماهنگ شده‌اند ياري دهيم.

مشاوران خبره (Information Technologies Infrastructure Library)ITIL شركت دانا ، متخصصاني باتجربه با دانش عميق از پروسه‌هاي کسب و کار مي‌باشند كه بي‌درنگ شما را به منظور تمركز بر ابتكار عمل‌هاي استراتژيك رها مي‌سازند.

مشاوران ما شما را به پيشرفت سريع و قاطعانه با استفاده از تركيبي از محصولات و بهترين فن‌آوريهاي گردش كار قادر مي‌سازند.

 خدمات مشاوره اي

هدف مشاوران حرفه‌اي ما تأمين سيستم‌هاي اطلاعاتی است كه فرایند کسب وکار شما را با استفاده اززیر ساختارهای موجود شما و تلفيق بهترین ابزارها و فن‌آوريها پياده‌سازي و تعديل می کنند.

  مشاوره ITIL)  Information Technology Infrastructure Library) مبتنی بر تجارب موفق پروژه هایIT  در دنیا

  مشاور مدیریت سرویسهای فناوری اطلاعات (IT Service Management) 

 مدیریت سرویسهای کسب و کار(Business Service Management)

  مدیریت سرویسهای مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

  مدیریت مراکز پشتیبانی داخلی و خارجی سازمانها(HelpDesk)

 

 

2006 © All Right Reserved, Dana Information Systems Eng Co, Private Joint Venture Stock Co .